Zgodovina

»V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor.« - dr. Aleš Kogoj

Zgodovina

Spominčico je leta 1997 ustanovil dr. Aleš Kogoj, specialist psihiatrije, z namenom, da bi pomagal svojcem oseb z demenco. Pri svojem delu na področju demence je že kot mlad psihiater ugotovil, da se svojci oseb z demenco ob skrbi za bolnika znajdejo v hudih stiskah in težavah. Prav zato potrebujejo podporo in pomoč ter čim več informacij o bolezni in njenem poteku.

Dr. Aleš Kogoj je leta 2013 za glasilo Spominčica zapisal, da pred letom 1990 demenca ni bila poznana med ljudmi. Tedaj v Sloveniji ni bilo registrirano še nobeno zdravilo, namenjeno zdravljenju demence. “Tudi zdravniki so težave, ki jih je prinesla ta bolezen, pogosto pripisali kar starosti. In svojci? Bili so zmedeni in so praviloma pomoč iskali šele, ko so v srednjem ali celo poznem stadiju bolezni postale vedenjske težave bolnika neobvladljive. Lahko torej rečem, da so bili zelo redki svojci ali celo bolniki sami, ki so prišli k specialistu v začetnem stadiju demence,” je zapisal dr. Aleš Kogoj.

dr. Aleš Kogoj, specialist psihiatrije

Diagnoza demence je tudi v domu starejših povzročala preplah. Skoraj nihče ni vedel, kako ravnati z bolniki. Svojci so doživljali stisko, saj demence niso poznali, niso vedeli, kakšne težave lahko še pričakujejo, ter predvsem niso vedeli, kako v določenih trenutkih ravnati in se sporazumevati.

Šele po sestanku gerontologov s predstavnikoma Ministrstva za zdravje RS in Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve RS se je začelo počasi širiti vedenje o demenci, hkrati pa se je izboljšalo tudi financiranje, kar je omogočilo boljše strokovno delo in raziskovanje ter zdravljenje bolezni, ki napada predvsem starejše ljudi.

Dve leti po ustanovitvi Spominčice je dr. Aleš Kogoj začel skupaj s sodelavci Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana izvajati usposabljanje “Ne pozabi me” in uvedel svetovalni telefon.

Leta 2003 je začelo izhajati glasilo Spominčica. Istega leta se je prvič sestala skupina za samopomoč. Najprej je delovala v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana, v zadnjih letih pa je dr. Aleš Kogoj njeno delovanje prenesel na novi sedež Spominčice, kjer deluje še danes. Temu vzoru so sledili tudi drugod po Sloveniji.

Dr. Aleš Kogoj je organiziral in vodil prvo in vsa naslednja psihogeriatrična srečanja do 2011. Po nekajletnem premoru smo v letu 2016 znova organizirali 8. psihogeriatrično srečanje v Dobrni. Leta 2017 pa smo organizirali 9. mednarodno konferenco o demenci – ASK 2017, s katerimi nadaljujemo vse do danes.  

Dr. Aleš Kogoj je bil s svojim predanim delom v veliko podporo in pomoč tako bolnikom, kot tudi svojcem oseb z demenco. S svojimi predavanji in neutrudnim delom je pripomogel k ustanavljanju Spominčic po vsej Sloveniji in odpiranju skupin za samopomoč.

skupine za samopomoč.jpg 217.59 KB

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra, vsako leto organiziramo različne aktivnosti. Leta 2002 smo prvič organizirali prireditve, s katerimi smo želeli slovensko javnost opozoriti, da tudi pri nas število obolelih narašča. Informacijsko točko smo postavili v središče Ljubljane, kjer smo svojcem svetovali in jim posredovali publikacije s koristnimi nasveti in informacijami. Od leta 2012 na ta dan organiziramo še Sprehod za spomin.

V letu 2017 smo začeli ustanavljati Demenci prijazne točke. Prvo točko je Spominčica skupaj z Varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nussdorfer, odprla julija 2017 na Uradu varuha.

Spominčica je od leta 2012 članica Alzheimer Europe (AE), od leta 2013 smo člani Mediterranean Alzheimer Alliance (MAA) in od leta 2014 člani Alzheimer’s Disease International (ADI).

V 26 letih delovanja se je pomen Spominčice okrepil in razširil tako doma kot v mednarodnih organizacijah.