Demenci prijazne točke

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem drugim v lokalni skupnosti, ki zaradi narave dela prihajajo v stik tudi z osebami z demenco. Na demenci prijazni točki lahko poiščejo informacije ter se seznanijo z načini in postopki komuniciranja ter usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo ter ne najdejo poti domov.

Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper

Naslov: Cesta Zore Perello Godina 3
Pošta 6000
Kraj: Koper

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Naslov: Stara Loka 31
Pošta 4220
Kraj: Škofja Loka

Center starejših občanov Ormož

Naslov: Ulica dr. Hrovata 10
Pošta 2270
Kraj: Ormož

Center za pomoč na domu Maribor

Naslov: Trubarjeva ulica 27
Pošta 2000
Kraj: Maribor
Prikazanih 4 od 433 zapisov

Demenci prijazne točke (DPT)

Demenci prijazne točke (DPT) so točke, ki so namenjene osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem drugim v lokalni skupnosti, vključno z trgovci, policisti, bančnimi in poštnimi uslužbenci, farmacevti, gasilci…., ki zaradi narave dela prihajajo v stik tudi z osebami z demenco. Zelo pomembno je tudi to, da sosedi prepoznajo osebe z demenco ter jim pomagajo.

Na DPT lahko poiščejo informacije ter se seznanijo z načini in postopki komuniciranja ter usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo ter ne najdejo poti domov.

NAMEN DEMENCI PRIJAZNIH TOČK

Številne osebe z demenco občutijo spremembo svoje vloge in položaja v družbi. Ohranjanje dostojanstva in aktivne vloge v skupnosti ter spoštovanje so ključni dejavniki ohranjanja samostojnosti in integritete oseb z demenco, pa tudi zmanjševanja stigme.

Zaposleni na Demenci prijazni točki nudijo informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in ne vedo, kje so. Osebje na Demenci prijazni točki je za to predhodno usposobljeno in ima vse potrebne informacije. Namen te ozaveščenosti in informiranosti je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica-Alzheimer Slovenija.

Zahvaljujoč podpori skupnosti, osebe z demenco lahko ostanejo aktivne in v svojem domačem okolju dlje časa. Ključnega pomena je zagotoviti demenci prijazno okolje, ki omogoča kakovostno in samostojno življenje oseb z demenco. V takšnem okolju lahko prispevajo k skupnosti, se počutijo varno ter prejmejo podporo, pomoč in razumevanje. Pomembno je tudi, da ohranjajo svojo socialno mrežo ter imajo dostop do storitev, ki so jim poznane in pomembne, kot so trgovine, bolnišnice, banke, parki in podobno. Zato vzpostavljamo po Sloveniji Demenci prijazne točke (DPT), ki so namenjene prav temu cilju.

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI Z VZPOSTAVITVIJO MREŽE DEMENCI PRIJAZNIH TOČK, SO NASLEDNJI:

 1. Aktivna vključenost oseb z demenco v lokalno skupnost: Želimo zagotoviti, da se osebe z demenco počutijo dobrodošle in vključene v lokalno skupnost. S tem spodbujamo njihovo socialno vključenost, samostojnost ter ohranjanje kakovostnega življenja.
 2. Povečanje ozaveščenosti o demenci v lokalnem okolju: Želimo izboljšati razumevanje demence med prebivalci lokalnega okolja. S tem ustvarjamo bolj sočutno in sprejemajoče okolje za osebe z demenco ter zmanjšujemo stigmo in predsodke, povezane z demenco.
 3. Vključitev obstoječih prostorov in storitev v lokalnem okolju: Želimo, da se že obstoječi prostori in storitve v lokalnem okolju prilagodijo potrebam oseb z demenco. S tem omogočamo njihovo enostavno in prijazno uporabo, kar vodi k večji samostojnosti in kakovosti življenja.
 4. Usposabljanje uslužbencev: Želimo zagotoviti, da so uslužbenci vključenih institucij in storitev ustrezno usposobljeni za nudenje informacij o demenci ter pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem. S tem zagotavljamo kakovostno in prilagojeno podporo ter boljše razumevanje potreb oseb z demenco v lokalnem okolju.


DEMENCI PRIJAZNO OKOLJE

Z vzpostavitvijo Demenci prijaznih točk (DPT) v različnih krajih in raznovrstnih organizacijah oz. institucijah aktivno soustvarjamo demenci prijazno okolje v Sloveniji. V lokalnih ustanovah, kot so centri za socialno delo, banke, pošte, društva upokojencev, knjižnice, medgeneracijski centri, zdravstveni domovi, lekarne, ljudske univerze, domovi za starejše in podobno, prispevamo k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost. Hkrati zagotavljamo večjo varnost ter dostopnost do storitev, ki jih osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko samostojno uporabljajo, kot je na primer nakupovanje v trgovini, opravila v banki, pošti ali obisk pri frizerju.

Na ta način omogočamo, da osebe z demenco ohranjajo svojo samostojnost dlje časa ter ostanejo aktivni in dejavni člani skupnosti. S podporo v lokalnih okoljih, ki jih DPT spodbujajo, se osebe z demenco lahko počutijo varne, sprejete ter imajo lažji dostop do storitev in dejavnosti, ki jim omogočajo, da so še naprej aktivni in vključeni v družbeno življenje.

Na Demenci prijazni točki osebe z demenco lahko dobijo pomoč in informacije, saj se pogosto soočajo s težavami, kot so izguba krajevne orientacije, nezmožnost prepoznavanja okolice v kateri se nahajajo, ne najdejo poti domov ipd. Poleg tega je DPT točka namenjena tudi zaposlenim v trgovinah, bankah, lekarnah, knjižnicah, pošti, ki se pogosto srečujejo z osebami z demenco pri opravljanju svojega dela, zato je pomembno, da vedo, kam se obrniti za nasvete in informacije.

V praksi se lahko v javnih ustanovah pojavijo konfliktne situacije, če zaposleni niso ustrezno seznanjeni z značilnostmi demence. Zato je izjemnega pomena, da smo čim bolj osveščeni o tej bolezni, da jo lahko pravočasno prepoznamo in se ustrezno odzovemo ter pomagamo osebam z demenco.

Z vzpostavitvijo Demenci prijaznih točk uresničujemo program "Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju". Te točke imajo ključno vlogo pri informiranju, ozaveščanju in prepoznavanju znakov demence, kar posameznikom omogoča pravočasno odločitev za obisk zdravnika. Zgodnja diagnoza in zdravljenje sta namreč najučinkovitejša v boju proti demenci.

S pomočjo Demenci prijaznih točk gradimo okolje, ki je usmerjeno v podporo in razumevanje posameznikov z demenco ter njihovih svojcev. Skupaj si prizadevamo za boljše razumevanje bolezni, večjo empatijo in dostojanstveno obravnavo vseh, ki se soočajo s tem zahtevnim zdravstvenim stanjem.

Na DPT so na voljo :

 • Informacije: Kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznati? Kako se sporazumevati z osebami z demenco?
 • Pomoč: Osebi z demenco, ki se znajde v stiski, je zbegana, ko ne ve kdo je ali kje je doma.
 • Usmeritve: Osebam z demenco in njihovim svojcem nudijo usmeritve kam naj se obrnejo za nadaljnjo pomoč, kot so kontakti za Spominčico, Urad Varuha človekovih pravic, zdravnik, Centri za socialno delo in druge ustrezne institucije.


 Na zemljevidu poiščite vam najbližjo Demenci prijazno točko.


DEMENCI PRIJAZNA DRUŽBA

‘‘V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v nekaj, česar ne dojame.” izr. prof. dr. Aleš Kogoj, dr. med., spec. psihiatrije, ustanovitelj Spominčice.

S pristopi, kot jih je opisal izr. prof. dr. Aleš Kogoj, dr. med., spec. psihiatrije, ustanovitelj Spominčice, gradimo družbo, ki temelji na empatiji in spoštovanju do oseb z demenco. Zavedajmo se, da je vsaka oseba edinstvena, zato je ključno prisluhniti njihovim potrebam ter ustvariti okolje, ki je prijazno, razumevajoče in podporno. Čim bolj smo seznanjeni z značilnostmi demence, tem lažje bolezen prepoznamo, ter se do osebe z demenco ustrezno vedemo in ji pomagamo.

Demenci prijazne točke so pomemben korak naprej pri ustvarjanju družbe, ki je občutljiva na potrebe oseb z demenco ter njihovih svojcev. S tem bomo skupaj zagotovili, da bodo osebe z demenco deležne spoštljive obravnave, podpore ter pomoči v lokalni skupnosti.

Demenci prijazno družbo ustvarjamo z informiranjem, ozaveščanjem, izobraževanjem tako tistih, ki se pri svojem delu redno srečujejo z osebami z demenco, kakor tudii širše javnostmi, vključno z odraslimi in otroki, da bodo lahko prepoznali znake demence ter lažje vzpostavljali komunikacijo z njimi.

Vemo, da osebe z demenco v začetnih fazah bolezni še vedno ohranjajo svojo samostojnost ter se aktivno vključujejo v promet, obiskujejo banke, trgovine ter opravljajo druge vsakodnevne dejavnosti. Vendar pa se lahko v trenutku zmedejo, pozabijo, kje se nahajajo ali kaj želijo opraviti.

Z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem si prizadevamo za enakovredno obravnavo oseb z demenco ter izboljšanje njihove vključenosti v družbo.

Znanje in ozaveščenost omogočata, da zaposleni ter vsi člani skupnosti razumejo specifične potrebe oseb z demenco ter znajo prilagoditi svoje pristope in način komunikacije, da bi se osebe z demenco počutile sprejete in spoštovane. Skozi ta prizadevanja ustvarjamo družbo, ki je zmožna ponuditi potrebno podporo ter omogočiti polno življenje vsem posameznikom, tudi osebam z demenco.

S skupnim sodelovanjem si prizadevamo, da osebe z demenco ostanejo doma čim dlje, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe.


MREŽA DEMENCI PRIJAZNIH TOČK

Število DPT po Sloveniji se stalno povečuje in s tem prispevamo k zmanjševanju stigme o demenci, ki je še vedno prisotna tudi po vsem svetu. Z mrežo DPT točk prav tako spodbujamo skrb za osebe z demenco in jim nudimo oporo.

PRVA DEMENCI PRIJAZNA TOČKA V MREŽI DPT TOČK je bila svečano odprta 12. julija 2017 v prostorih Urada varuha človekovih pravic. Odprtje sta izvedli varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer in Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija.

image 45.jpg 459.86 KB

Naša vizija je, da še naprej širimo mrežo Demenci prijaznih točk po vsej Sloveniji. S tem želimo prispevati k zmanjšanju stigma, ki je še vedno prisotna v naši družbi. Verjamemo, da je ključno ozaveščanje in informiranje, ki ga nudijo DPT točke.

Z vzpostavljanjem novih Demenci prijaznih točk želimo doseči, da demenca postopoma postane del naše vsakdanje zavesti in da se osebam z demenco zagotovi ustrezna pomoč ter dostojanstveno življenje v naši družbi. Skupaj lahko premikamo meje, zmanjšujemo stigma in gradimo bolj vključujočo družbo za vse.

Mreža Demenci prijaznih točk je namenjena zagotavljanju ustrezne podpore in informacij tako svojcem kot tudi osebam z demenco. Svojci, ki se več let posvečajo skrbi za bolnika, se pogosto soočajo z velikimi psihičnimi, fizičnimi in čustvenimi obremenitvami ter tveganjem izgorevanja. Zato je ključnega pomena, da imajo na voljo ustrezne informacije, znanje in podporo, ki jim pomagajo pri obvladovanju teh izzivov.

Osebe z demenco se pogosto znajdejo v stiski, saj se izgubijo, ne znajo najti poti domov ali prepoznati okolice, v kateri živijo. V takšnih trenutkih potrebujejo pomoč in usmeritev, da se počutijo varne in podprte. Mreža Demenci prijaznih točk je zasnovana ravno z namenom zagotavljanja teh pomembnih storitev.

Preko mreže Demenci prijaznih točk želimo nuditi pomoč in informacije svojcem ter osebam z demenco, da se lažje spopadajo s težavami, ki jih prinaša bolezen. Hkrati pa želimo zagotoviti, da se osebe z demenco v primeru izgubljenosti ali zmedenosti lahko obrnejo na usposobljene strokovnjake, ki jim bodo nudili potrebno pomoč in podporo.

Skupaj gradimo mrežo, ki je občutljiva na potrebe oseb z demenco in njihovih svojcev, ter ustvarjamo okolje, v katerem se počutijo varne, razumljene in sprejete. Mreža Demenci prijaznih točk predstavlja pomemben korak v ustvarjanju demenci prijazne družbe, kjer se ljudje medsebojno podpirajo in skrbijo za dobrobit vseh njenih članov.

Demenci prijazne točke, so posebej zasnovane za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem v lokalnem okolju. Njihov namen je prispevati k večjemu razumevanju demence ter zagotoviti pomoč in podporo vsem, ki se znajdejo v tej situaciji. V DPT delujejo usposobljene osebe, ki so opravile ustrezno usposabljanje, ki ga organizira Spominčica -  Alzheimer Slovenija..

Po opravljenem usposabljanju so zaposleni na DPT seznanjeni z izzivi, ki jih prinaša demenca. Sposobni so nuditi informacije o demenci ter ustrezno reagirati v primerih, ko se oseba z demenco izgubi ali se znajde v stiski. Imajo znanje o zgodnjih znakih demence, primernih načinih komunikacije z osebami z demenco ter kako jim lahko pomagajo.

DPT igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju vključenosti in dostojanstva oseb z demenco v družbi. Z njihovo pomočjo se osebe z demenco lahko bolj aktivno vključujejo v vsakdanje življenje ter se počutijo cenjene. Prispevajo k ozaveščenosti lokalne skupnosti o demenci ter spodbujajo strpnost, razumevanje in podporo do vseh, ki se soočajo s to boleznijo.

Mreža Demenci prijaznih točk vključuje različne organizacije, vključno z Uradom Varuha človekovih pravic, bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, policijo, gasilci, lekarnami, centri za socialno delo, domovi starejših občanov, večgeneracijskimi centri, medgeneracijskimi centri, poštami, bankami, trgovinami, župnišči, knjižnicami, muzeji in drugimi.

Da bi organizacija postala Demenci prijazna točka, mora izpolnjevati določene pogoje, ki so:

 • Opraviti ustrezno usposabljanje na področju demence, ki ga organizira Spominčica.
 • Nalepka DPT ob vhodu v stavbo na vidnem mestu.
 • Postaviti informativno gradivo o demenci na vidno mesto.


Spominčica strokovno vodi in koordinira projekt DPT ter organizira in izvaja usposabljanja za zaposlene v organizacijah.

Na usposabljanju zaposleni pridobijo potrebno znanje in informacije o demenci.  Vedo, kakšni so prvi znaki demence in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko se izgubijo in so zmedeni ter ne vedo, kako najti pot domov.


Kako postati demenci prijazna točka?

KAKO POSTATI DEMENCI PRIJAZNA TOČKA?

 1. Za vzpostavitev Demenci prijazne točke (DPT) v vaši organizaciji, zavodu ali ustanovi, je potrebno poslati elektronsko sporočilo na naslov info@spomincica.si, v katerem izrazite svoj interes.
 2. Po prejemu vašega sporočila vam bo Spominčica poslala vse potrebne informacije in vlogo, ki jo je treba izpolniti, da se začne postopek vzpostavitve DPT.
 3. Spominčica v sodelovanju s strokovnjaki s področja demence organizira in pripravi usposabljanje za zaposlene, kjer se pridobi potrebno znanje in veščine za učinkovito delovanje DPT.
 4. Po uspešno zaključenem usposabljanju se določi datum odprtja nove DPT točke. Odprtje je javni dogodek, na katerega organizacija povabi predstavnike lokalne skupnosti, medije ter po lastni presoji pripravi krajši kulturni program.
 5. Ob odprtju DPT točke organizaciji podelimo potrdilo o imenovanju za Demenci prijazno točko, sklenemo dogovor o sodelovanju, izročimo nalepko TREH SPOMINČIC ter predamo gradiva, zloženke in glasila Spominčice.

 

Koordinacija mreže Demenci prijaznih točk vključuje naslednje:

 • Registracija in vključitev novih DPT točk v register in zemljevid Mreže DPT, ki so dostopni na spletni strani Spominčice.
 • Zagotavljanje dostopa do različnih gradiv, brošur, plakatov in glasil, ki jih izdaja Spominčica.
 • Redno informiranje o najnovejših dosežkih in novostih s področja demence.
 • Organizacija in omogočanje dostopa do izobraževanj ter usposabljanj, ki jih izvaja Spominčica.
 • Strokovna pomoč pri organizaciji predavanj in dogodkov.
 • Koordinacija in podpora pri organizaciji dogodkov v okviru Svetovnega meseca Alzheimerjeve bolezni.
 • Objava dogodkov povezanih z DPT, na spletni strani in Facebook strani Spominčice.
 • Povezovanje med različnimi Demenci prijaznimi točkami, spodbujanje sodelovanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks.Izhodišča za vzpostavitev Demenci prijaznih točk: 

 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
 • Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020,
 • Priporočila AE in ADI naj osebe z demenco ostanejo čim dlje doma in
 • Pobuda WHO po ustvarjanju starejšim prijazna mesta.SKUPAJ LAHKO USTVARIMO DEMENCI PRIJAZNO DRUŽBO!