Družabništvo za osebe z demenco

Družabništvo je namenjeno aktivnemu preživljanju prostega časa z osebami z demenco. Z družabništvom želimo preprečiti socialno izključenost teh oseb, hkrati pa pomagati pri ohranjanju njihove samostojnosti in kognitivnih sposobnosti.

Aktivno druženje z osebami z demenco

V Centru dejavnosti za osebe z demenco Spominčica na Podgornikovi 3 v Šiški, bomo vsak torek za osebe z demenco, ki pridejo v spremstvu svojcev, od 10.00 do 15.00 ure organizirali različne aktivnosti (telovadba, miselne igre, glasbene in umetniške delavnice…). Delavnice bodo vodili strokovnjaki iz Spominčice s pomočjo prostovoljcev.

Prijave so obvezne na elektronski naslov: sporocila@spomincica.si


Za osebe z demenco je pomembno, da v začetnih fazah bolezni ohranjajo preostale funkcije s tem, da jih motiviramo in jih vključujemo v različne dejavnosti.

Kaj je družabništvo?

DRUŽABNIŠTVO je namenjeno aktivnemu preživljanju prostega časa z osebami z demenco. Z družabništvom želimo preprečiti socialno izključenost teh oseb, hkrati pa pomagati pri ohranjanju njihove samostojnosti in kognitivnih sposobnosti.

Družabništvo je za osebe z demenco oblika brezplačne pomoči na domu, ki vključuje druženje in varstvo osebe z demenco na njenem domu, ne vključuje pa strokovnih postopkov oskrbe in zdravstvene nege (osebna higiena, opravljanje osnovnih življenjskih potreb, hranjenje in dajanje zdravil in drugih medicinskih pripomočkov).

getty-images-uZNFCTjZzEw-unsplash.jpg 1.96 MB
Družabnik vsaj za kratek čas razbremeni svojce/skrbnike, ki so zaradi skrbi za osebo z demenco obremenjeni, izčrpani, doživljajo številne stiske in posledično izgorevajo.

Aktivnosti, ki jih izvaja družabnik, so različne in prilagojene osebi z demenco. Najpogostejše aktivnosti:

  • sprehodi,
  • vsakdanji pogovori o temah, k so osebam z demenco blizu,
  • prepevanje ljudskih pesmi,
  • obujanje spominov iz preteklosti (foto albumi),
  • prebiranje revij, časopisov in knjig,
  • besedne in miselne igre...

Družabništvo osebam z demenco na domu smo leta 2015 pričeli izvajati v okviru projekta “Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu” v okviru sofinanciranja finančnega mehanizma EGP in Norveške (“Eea Grants” in “Norway Grantst”).

hanna-morris-Eu_jjK6Z67Q-unsplash_pom.jpg 1.47 MB
V okviru projekta “Živeti z demenco doma” smo oblikovali posebno skupino prostovoljcev/družabnikov osebam z demenco in v sodelovanju z norveškim partnerjem Nasjonal kompetansetjeneste Aldring oghelse (Agening and health) smo pripravili priročnik za svojce in družabnike oseb z demenco z naslovom “Živeti z demenco doma“.

Družabnik se druži z osebo z demenco, ali z osebo s kognitivnim upadom. Za tiste, ki nimajo predhodnih izkušenj ali znanja o demenci, Spominčica organizira usposabljanje Ne pozabi me, katerega se udeleži prostovoljec, da se spozna s področjem demence. Sledi spoznavni obisk z družino, na katerega gresta prostovoljec in mentor skupaj. Na spoznavnem obisku se predstavimo uporabniku in se dogovorimo za termin družabništva.

pawel-czerwinski-IKZg31SuNqU-unsplash_pom.jpg 2.77 MB
Družabništvo uresničuje priporočila Alzheimer Europe, da naj osebe z demenco ostanejo čim dlje v svojem domačem, njim znanem okolju, ter se vanj aktivno vključujejo. To je za uporabnike najbolj humano in za družbo najcenejše.

Želim postati družabnik

Družabnik je prostovoljec Spominčice, ki se druži z osebo z demenco in je pridobil znanja na usposabljanju Ne pozabi me. Usposabljanje je namenjeno svojcem oseb z demenco in prostovoljcem, ki bi se želeli usposobiti kot družabniki osebam z demenco na domu v obliki druženja oziroma različnih prostočasnih aktivnosti.

Družabnik ni zadolžen za dajanje zdravil, medicinskih pripomočkov ali opravljanje gospodinjskih opravil.

joel-muniz-HXR99rUqOFQ-unsplash.jpg 738.56 KB
Usposabljanje “Ne pozabi me” organiziramo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Prostovoljci, ki bodo postali družabniki osebam z demenco, imajo usposabljanje brezplačno.
Vas veseli delo s starejšimi ljudmi? Bi del vašega dragocenega časa podarili starejši osebi in ji s tem polepšali dan?

Potem se prijavite na obrazec in postanite DRUŽABNIK Spominčice!

Pogoj za sodelovanje je izpolnjen prijavni obrazec s katerega izpolnitvijo se prijavljate za vlogo družabnika. Ob prijavi potrjujete, da ste seznanjeni z vsebino in namenom dejavnosti (opisano zgoraj) in s Politiko varstva osebnih podatkov.

Z oddajo vloge jamčite za verodostojnost navedenih podatkov. Spominčica – Alzheimer Slovenija pa bo vaše podatke obravnavala zaupno, samo za potrebe izvajanja družabništva in jih ne bo posredovala tretji osebi.

getty-images-n_5in2JzRgI-unsplash_pom.jpg 3.57 MB
Za dodatne informacije pišite mentorici prostovoljstva info@spomincica.si ali nas pokličite na 01/25 65 111.

Želim družabnika

Potrebujete razbremenitev? Nekoga, ki vam bo pomagal? Nekoga, ki se bo z vašim najdražjim družil, bral, igral družabne igre, hodil na sprehode ali izvajal druge prostočasne aktivnosti?

getty-images-meSXWwLc11A-unsplash.jpg 1.73 MB
Družabnik je prostovoljec Spominčice, ki se druži z osebo z demenco in je pridobil znanja na usposabljanju Ne pozabi me. Usposabljanje je namenjeno svojcem oseb z demenco, prostovoljcem Spominčice in bodočim družabnikom ter drugim, ki bi radi pridobili znanja.

Če potrebujete pomoč usposobljenega družabnika za osebo z demenco na domu, izpolnite obrazec.

Pogoj za sodelovanje je izpolnjen prijavni obrazec s katerega izpolnitvijo se prijavljate, da želite družabnika. Ob prijavi potrjujete, da ste seznanjeni z vsebino in namenom dejavnosti (opisano zgoraj) in s Politiko varstva osebnih podatkov.

Z oddajo vloge jamčite za verodostojnost navedenih podatkov. Spominčica – Alzheimer Slovenija pa bo vaše podatke obravnavala zaupno, samo za potrebe izvajanja družabništva in jih ne bo posredovala tretji osebi.

wander-fleur-B5D0mQDz37U-unsplash.jpg 1.3 MB
Za dodatne informacije nam pišite na info@spomincica.si ali nas pokličite na 01/25 65 111.