Sodeluj z nami

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 1 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.

V ta namen se izpolni obrazec: »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in se pošlje na pristojni finančni urad. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. Vložena zahteva velja do preklica ali izpolnitve novega obrazca.

Če ste se odločili, da boste del dohodnine namenili Spominčici, lahko to storite na več načinov:

  • Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki in pri izbiri organizacije kateri namenjate 1% dohodnine, izberete Spominčica – Alzheimer Slovenija. Sedaj je uporaba portala eDavki še bolj enostavna, saj ne potrebujete več digitalnega potrdila, ampak zadošča le registracija z osebnimi podatki, ali
  • prenesete že pripravljeni obrazec ali izpolnite obrazec spodaj za namenitev svoje odmerjene dohodnine Spominčici, in ga izpolnjenega natisnete, podpišete, nesete ali pošljete na finančni urad, oz ga pošljete na Spominčico.


Fizične osebe lahko prostovoljno prispevate tudi preko telefona in sicer tako, da na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo SPOMIN5 in tako prispevate 5 € za podporo aktivnostim Spominčice.

Fizične osebe pa lahko tudi prostovoljno prispevate svojo donacijo na TRR Spominčice številka: IBAN SI56 6100 0001 4609 032, Delavska hranilnica d.d. s sklicem SI 00 3000-2024

Za več informacij nam pišite na info@spomincica.si ali nas pokličite na številko 01 25 65 111.

Pravne osebe nam lahko pomagate z donacijami.

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti. Z donatorji sklenemo donatorsko pogodbo.

Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju – samostojnemu podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006)  v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji.

Za več informacij nam pišite na info@spomincica.si ali nas pokličite na številko 01 25 65 111.
Kot član Spominčice pripomorete k še večji prepoznavnosti združenja in zavedanju o resnosti demence. Z vašo pomočjo lahko Spominčica naredi še več za osebe z demenco in njihove svojce, ozavešča in izobražuje javnost o demenci in kako pristopiti do osebe z demenco.

INDIVIDUALNI ČLANI

Kot član Spominčice pridobite:

  • glasilo Spominčica na svoj naslov,
  • gradiva in
  • ugodnosti in popuste ob prijavi na naše dogodke.

Pristopna izjava – individualni člani

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:

Združenje Spominčica, Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@spomincica.si. Članarino poravnate na TRR Spominčice številka: IBAN SI56 6100 0001 4609 032, Delavska hranilnica d.d. s sklicem SI 00 5000-2023

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna ali dobrodelna organizacija) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.)

Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzoriranca z natančnim popisom načina in obsega izvedbe, ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

V primeru sponzorstva sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.

Če sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne ali dobrodelne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

Za več informacij nam pišite na info@spomincica.si ali nas pokličite na številko 01 25 65 111.

V glasilu Spominčica objavljamo strokovne članke o demenci, izpovedi svojcev in informacije, ki so potrebne svojcem oseb z demenco. Glavni cilj glasila je informiranje oseb z demenco in njihovih svojcev o bolezni, novih terapijah in praksah ter osveščanje javnosti o demenci, zlasti prepoznavanje prvih znakov bolezni. Prvo glasilo Spominčica, ki ga je ustanovil dr. Aleš Kogoj, je izšlo že leta 1999. S prenovljeno obliko in kot samostojna priloga reviji v prosti prodaji je glasilo Spominčica izšla 1.9.2013 in je od takrat dostopna najširši slovenski javnosti.

Tiskana izdaja izide predvidoma 3 krat letno, arhiv je dostopen tudi na spletni strani tukaj.

Naklada: 22.000 izvodov, ki jih prejmejo naši člani (več kot 1.200 članov), so na voljo na Demenci prijaznim točkam (več kot 450 po Sloveniji) in na naših dogodkih (informativne stojnice na dogodkih, konference).

CENIK OGLASNEGA PROSTORA za tiskano izdajo glasila Spominčica:

POZICIJA   |    LEŽEČ  |    POKONČEN   |    CENA v evrih*
1/1 stran                               183 x 247                 1000
2/3 strani      183 x 163       119 x 247                  800
1/2 strani       183 x 123        91 x 247                   600
1/3 strani        183 x 81         58 x 247                  450
1/4 strani        183 x 61         91 x 124                    380

* nismo zavezanec za DDV

Posredujete nam lahko splošni oglas, s katerim obveščate naše bralce o vašem podjetju in dejavnosti, s katero se ukvarjate ali pa nam posredujete prodajni oglas, s katerim potencialnim kupcem ponudite vaše proizvode oziroma storitve.

Objavimo lahko vaš PR oglas, preko katerega v obliki članka ali intervjuja predstavite vašo ponudbo, novosti v ponudbi, posebne dosežke, obletnice in podobno.

Za več informacij nam pišite na info@spomincica.si ali nas pokličite na številko 01 25 65 111.

Trenutno ni razpisov prostih delovnih mest.