Prostovoljstvo

Postani prostovoljec Spominčice! 

Prostovoljstvo

Kaj je prostovoljstvo?

Je prostovoljno delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja finančnih in  materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

rod-long-89bQBucvJdw-unsplash.jpg 1.16 MB

Kdo je lahko prostovoljec Spominčice?

V Spominčici se veselimo vsakega  odgovornega in polnoletnega prostovoljca (od 18 do 99 let), ki je empatičen in ima občutek za ljudi.

Spominčica nudi vsem prostovoljcem usposabljanje o demenci. Ne pozabi me je sklop desetih predavanj, ki ga izvajajo strokovnjaki različnih področij, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z demenco v sodelovanju s Psihiatrično kliniko Ljubljana. Usposabljanje poteka dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem terminu.

Kako se opravlja prostovoljno delo v Spominčici?

Prostovoljno delo se v Spominčici opravlja na formalen način, s prostovoljskim dogovorom. Spominčica sklene s prostovoljcem dogovor, v katerem je določeno kakšno vrsto prostovoljnega dela bi prostovoljec rad opravljal. Prav tako je v dogovoru o prostovoljstvu imenovan mentor, ki usmerja in koordinira delo prostovoljca, ter mu je na voljo pri nudenju pomoči in podpore pri prostovoljnem delu. 

Katera prostovoljska dela se lahko opravlja v Spominčici?

  • Družabništvo
  • Aktivnost pri delavnicah in dogodkih
  • Aktivno ozaveščanje
  • Strokovna pomoč
  • Pomoč pri delovanju Spominčice


matthew-foulds-BN6uvogY5VM-unsplash.jpg 278.1 KB

Med organizirano prostovoljsko delo NE SPADAJO NASLEDNJE OBLIKE brezplačnega dela:

  • Delo, ki ga opravljamo v okviru družine in je običajno v sorodstvenih in prijateljskih odnosih,
  • Voluntersko pripravništvo,
  • Opravljanje družbeno koristnega dela na podlagi sodne odločbe,
  • Delo, ki ga opravijo zaposleni v okviru neplačanih nadur,
  • Pridobivanje delovnih izkušenj v okviru tržnega sektorja.

getty-images-KpxQzgXlRcg-unsplash.jpg 446.56 KB
Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

Kako postati prostovoljec Spominčice?

Lahko se osebno oglasite v Spominčici, na Luize Pesjakove 9 v Ljubljani, nas pokličete na telefonsko številko 01 25 65 111 ali pa pišete na info@spomincica.si 

Mentorica prostovoljcev v Spominčici je Izidora Koštomaj. Za prostovoljstvo ji lahko neposredno pišete na: sporocila@spomincica.si 

name_-gravity-_AdUs32i0jc-unsplash.jpg 330.65 KB
Kako dolgo je potrebno biti prostovoljec v Spominčici?

Potreba po prostovoljcih v Spominčici je velika, saj osebe z demenco in njihovi svojci potrebuje čim več podpore in različnih možnosti pomoči. Koliko prostovoljnega dela in do kdaj ga lahko prostovoljec opravlja pa pove najprej prostovoljec sam, kakšne so njegove zmožnosti, nato pa se z mentorjem dogovorita o terminu prostovoljskega dela.

Prostovoljski dogovor se navadno sklene po nekaj opravljenih prostovoljskih urah, ko prostovoljec in mentor vidita, da bo prostovoljsko delo ustrezno za prostovoljca. Termin prostovoljskega dogovora se začne z datumom podpisa, zaključek pa je po dogovoru. Lahko se napiše določen termin – vsaj eno leto, določen datum ali pa do preklica.

Želja je po rednem in daljšem obdobju prostovoljskega dela.

Za vodenje evidence prostovoljskega dela pa je potrebno opraviti vsaj 24 ur letno.

Vedno so možne tudi druge aktivnosti in različne naloge po predhodnem dogovoru s Spominčico. Torej, nikar ne oklevajte, zagotovo boste hitro našli odgovor na vprašanje »Kaj lahko dobrega pripomorem v Spominčici?«. NE POZABITE PRITI v Spominčico, da se spoznamo in pogovorimo. Skupaj lahko naredimo še več dobrega. Dobro pa se z dobrim vrača!

getty-images-lHwyQAKfJEg-unsplash.jpg 430.52 KB