Glasilo spominčica

Glasilo spominčica

Spominčica je svoje glasilo z enakim imenom začelo izdajati v počastitev 21. septembra, svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni. Prva številka je izšla leta 2003 in od takrat dalje izhaja redno, po 2 ali 3 številke letno. V letih njegovega izhajanja je glasilo postalo najbolj prepoznaven informativni material združenja.  Na izhajanje glasila je pomembno vplivala tudi pobuda Alzheimer Disease  International  (ADI), ki ocenjuje, da je širjenje informacij potom glasil, ena izmed prioritetnih nalog vsakega združenja.

Glavni namen izdajanja glasila je ozaveščanje javnosti, prispevanje k oblikovanju demenci prijazne družbe ter odpravljanje stigme pred demenco. Objave v glasilu prispevajo k boljšemu poznavanju bolezni, prepoznavanju prvih znakov bolezni, informiranju o novih terapijah, raziskavah in dognanjih ter o zdravilih zoper demenco. Poleg strokovnih člankov so v glasilu objavljene tudi izpovedi in osebne zgodbe bolnikov in svojcev ter vse informacije, ki jih bolniki in svojci potrebujejo tekom zdravljenja.

Glasilo prejemajo tudi člani ostalih društev za pomoč pri demenci ustanovljenih v zadnjih letih po Sloveniji. Na ta način se v vseh regijah, v katerih društva delujejo,  širi poučenost o demenci, kakor tudi o načinih zdravljenja in reševanja problematike povezane s to boleznijo.

Na pobudo Štefanije L. Zlobec glasilo od leta 2013 izhaja kot samostojna priloga revije Ženska (prej Naša žena), zato je dostopno tudi v prosti prodaji. 

Ali želite redno in pravočasno prejemati glasilo? Z včlanitvijo v združenje boste prejemali tudi glasilo združenja. 

Kako postati član Spominčice? Kliknite tukaj.