Ekipa

Ekipa Spominčice

Ekipo Spominčice sestavljajo motivirani in ustvarjalni sodelavci različnih profilov. Multidisciplinarni tim (sociologa, socialne delavke, psihologinja, andragoginja, ekonomistka, prostovoljci…) si prizadeva za celostno obravnavo demence, zgodnje prepoznavanje bolezni in zmanjševanje stigme, ki je v družbi še vedno močno prisotna. Odlikujejo nas večletne izkušnje pri delu s svojci oseb z demenco. 


Naše temeljne vrednote so sočutje, solidarnost, razumevanje, etičnost in delovanje v skladu s človekovimi pravicami, zaupnost, pomoč pri iskanju rešitev ljudem v stiski, ohranjanje integritete posameznika, spoštovanje in sprejemanje različnosti vseh ljudi. Pri svojem delu se povezujemo s strokovnjaki Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Nevrološke klinike Ljubljana in z različnimi organizacijami doma in po svetu. Kakovost dela zagotavljamo z uvajanjem dobrih praks iz tujine. Zavedamo se, da z mreženjem in kakovostno ponudbo pomoči svojcem oseb z demenco uresničujemo koncept demenci prijaznega okolja in družbo, kjer osebe z demenco lahko ostanejo čim dlje v njim poznanem okolju.

Štefanija Lukič Zlobec

Štefanija Lukič Zlobec

info@spomincica.si

Štefanija Zlobec je predsednica Spominčice - Alzheimer Slovenija od leta 2014. Kot prostovoljka se je leta 2009 pridružila Spominčici, ko je njen mož Jaša Zlobec pri starosti 50 let zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. Diagnozo mu je postavil dr. Aleš Kogoj, ustanovitelj Spominčice. Zaradi osebne izkušnje ob moževi bolezni, se je odločila, da bo pomagala tistim, ki se znajdejo v podobnih okoliščinah. 

S svojim zgledom Štefanija navdihuje druge prostovoljce in posameznike ter pripomore k ozaveščanju o demenci ter povečanju podpore tistim, ki jo potrebujejo. Njeno predano delo odraža moč posameznika, da kljub težkim okoliščinam naredi pozitivno spremembo v skupnosti.

Med pomembnimi dosežki in funkcijami: 

  • Leta 2009 je skupaj z dr. Alešem Kogojem in dr. Gorazdom B. Stokinom dala pobudo za pripravo nacionalne strategije za demenco ter za vzpostavitev delovne skupine za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za demenco. 
  • Leta 2012 je bila pobudnica za organizacije srečanj Alzheimer Cafe v Sloveniji. Srečanja med strokovnjaki/predavatelji, svojci in skrbniki oseb z demenco so zelo priljubljena  in potekajo na več kot 80 lokacijah po celotni Sloveniji.
  • Imenovana je bila v interdisciplinarno delovno skupino, ki je bila ustanovljena leta 2010 na Ministrstvu za zdravje RS za pripravo Strategije za obvladovanje demence v Sloveniji.
  • Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji je bila sprejeta leta 2016 za obdobje do leta 2020. 
  • Na njeno pobudo je Spominčica postala članica Alzheimer Europe (AE) in Alzheimer's Disease International (ADI), v katerih je aktivna članica.
  • Leta 2018 je prejela Državno priznanje Predsednika RS za svoje zasluge na področju dela z demenco.
  • Leta 2019 ji je bil dodeljen naziv Ambasadorka kongresnega turizma.
  • Imenovana je bila v interdisciplinarno delovno skupini za pripravo Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030, katero je vlada RS potrdila junija 2023.
  • Leta 2022 je na pobudo ga. Zlobec in dr. Pirtoška, predsednika Strokovnega sveta Spominčice Predsednik RS ustanovil Svet za obvladovanje demence. 
  • Bila je pobudnica vzpostavljanja Demenci prijaznih točk, ki jih je že več kot 450 po vsej Sloveniji. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2022 prepoznala Demenci prijazne točke kot inovativni primer dobre prakse.
Amarila Rižnar

Amarila Rižnar kot svetovalka v Združenju Spominčica organizira in koordinira Demenci prijazne točke v okviru MREŽE DEMENCI PRIJAZNIH TOČK. Poleg tega skrbi za načrtovanje in usklajevanje Alzheimer cafejev, predavanj in drugih javnih dogodkov ter aktivnosti, na katerih sodeluje Spominčica. Njeno vodilo: “Skupaj ustvarjamo Demenci prijazno družbo!” 

Gruša Zlobec

Gruša Zlobec, strokovna delavka Združenja Spominčica sodeluje pri več mednarodnih projektih Spominčice, kjer skrbi za vsebinske kot organizacijske vidike, poleg tega organizira in izvaja različne delavnice tako na Spominčici kot zunanjih lokacijah. 

Izidora Koštomaj

Izidora Koštomaj

sporocila@spomincica.si

Izidora Koštomaj, strokovna delavka Združenja Spominčica, sodeluje na svetovalnem telefonu, vodi skupino za samopomoč, koordinira delo s prostovoljci (družabniki).

Gaja Cerar

Gaja Cerar, strokovna delavka Združenja Spominčica vodi tri oblike svetovanja: na svetovalnem telefonu, osebno-individualno v prostorih Spominčice in svetovanje po elektronski pošti.

Maja Selič

Maja Selič, strokovna delavka Združenja Spominčica sodeluje pri evropskih in nacionalnih projektih, kjer svoje znanje uporablja za izvajanje delavnic ter pripravo strokovnih gradiv. Vodi družbena omrežja Spominčice, kjer skrbi za komunikacijo, ozaveščanje ter povezovanje zainteresirane javnosti.

Vesna Kernel

Vesna Kernel, zunanja sodelavka Spominčice, skrbi za arhiviranje dokumentov in vodenje evidence, finančni pregled nad projekti Spominčice ter pripravo dokumentacije za računovodstvo. S svojo natančnostjo in redoljubnostjo poskrbi, da vsi dokumenti najdejo svoje mesto.