Organi in dokumenti

Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci je prostovoljno, neodvisno, nepridobitno, neprofitno, interdisciplinarno strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom. Združenje ima status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu. 

Organi

UPRAVNI ODBOR

 • Štefanija Lukič Zlobec, predsednica
 • Božidar Voljč, član
 • Vida Drame Orožim, članica
 • Nina Dovšak, članica
 • Bojanka Genorio, članica


STROKOVNI SVET

 • prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevr.
 • dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., spec. psihiatrije
 • Vida Drame Orožim, dr. med., spec. psihiatrije in nevrologije
 • doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. spec. družinske medicine
 • doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med. spec. nevrologije
 • asist. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., spec. psihiatrije
 • dr. Lea Žmuc Veranič, dr. med., spec. psihiatrije
 • Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav.
 • mag. Tatjana Cvetko, dr. med. spec. družinske medicine
 • Jera Grobelnik, univ. dipl. psih.
 • Tonica Golobič, dipl. med. sestra.
 • prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec. psih.
 • prof. dr. Boris Rogelj
 • prof. dr. Gorazd Drevenšek
 • dr. Božidar Voljč, dr. med.
 • mag. Simon Strgar
 • prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.


NADZORNI ODBOR

 • mag. Vladimir Pegan, predsednik
 • prof. Tomaž Krajnc
 • dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., spec. psihiatrije


ČASTNO RAZSODIŠČE

 • Jelka Cerar, uni. dipl. soc. del.
 • Amarila Rižnar, iur.
 • Jelka Verbič, dipl. psih.