• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Linhartova 13
  • 1000 Ljubljana

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OSEBE Z DEMENCO IN NJIHOVE SVOJCE V LJUBLJANI