• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

TOMAŽ GRŽINIČ JE BIL SPREJET V EVROPSKO DELOVNO SKUPINO ZA OSEBE Z DEMENCO