V tem tednu je Spominčica organizirala in izvedla usposabljanje za nove Demenci prijazne točke, hkrati pa tudi obnovitveno izobraževanje za obstoječe DPT točke.


Predavatelji Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice ter člana Strokovnega sveta Spominčice doc. dr. Milica Gregorič Kramberger in dr. Božidar Voljč, priznani strokovnjaki so z več kot 100 udeleženci delili svoje znanje in bogate izkušnje.


Zahvaljujemo se vsem organizacijam v MREŽI DEMENCI PRIJAZNIH TOČK, ki skupaj s Spominčico soustvarjajo DEMENCI PRIJAZNO DRUŽBO. S svojim sodelovanjem in podporo omogočate osebam z demenco, da ostajajo aktivni in polno vključeni člani svojega lokalnega okolja.


FOTO: Spominčica