• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak dan od 8:00 do 22:00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

NEPOSREDNA POMOČ OSEBAM Z DEMENCO V LOKALNEM OKOLJU