• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 8:00 do 15:00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

ALZHEIMER EUROPE – prednostna obravnava oseb z demenco in svojcev v COVID-19 cepilnih programih