• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

PROGRAM usposabljanja ZA boljše STARANJE OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM (DS – AGEING)