• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

mag. Marjana Kamnik, univ. dipl. soc. del. gostja na Mednarodni konferenci o demenci ASK 2017