• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

prof. dr. Vojko Kavčič – Zgodnja diagnostika kognitivnih upadov pri osebah s subjektivnimi spominskimi motnjami, praksa v lokalni skupnosti