• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

prof. dr. Ninoslav Mimica – Alzheimer Hrvaška – glas 30. profesionalnih združenj/ nevladnih organizacij za državno strategijo o demenci