• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

prof. dr. Ninoslav Mimica – Alzheimer Hrvaška – glas 30. profesionalnih združenj/ nevladnih organizacij za državno strategijo o demenci