• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

mag. Tatjana Cvetko: Demenci prijazno bivalno okolje – projekt Demenca aCROsSLO