• Svetovalni telefon: 059 305 555 / ponedeljek 9.00-18.00, torek-petek: 9.00-15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

KONFERENCA NA VISOKI RAVNI “POLITIKE ZA ENAKOST PRI STARANJU: VSEŽIVLJENJSKI PRISTOP”