• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

Dom upokojencev Tabor-Poljane je pripravil Sprehod za spomin po Ljubljani.