• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA V DSO LENDAVA – Idösebb Polgárok Otthona Lendava