Bodite dobrodelniSPOMINČICA – ALZHEIMER SLOVENIJA – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI je neprofitna, nepridobitna in humanitarna organizacija, ki že več kot 20 let deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva nudenja pomoči osebam z demenco ter njihovim svojcem. Naša glavna naloga je krepitev kompetenc svojcev, da se znajo čim bolje soočiti z vsemi težavami, ki jih prinaša demenca in tako poskrbeti za čimbolj kakovostno življenje. Spominčico je po zgledu evropskih držav leta 1997 ustanovil pionir zdravljenja demence v Sloveniji, psihiater dr. Aleš Kogoj.

V letu 2018 nadaljujemo z izvajanjem programa programov "ŽIVETI Z DEMENCO V DEMENCI PRIJAZNEM OKOLJU", "ZA DEMENCI PRIJAZNO SKUPNOST" in "DEMENCI PRIJAZNE TOČKE". Z našimi aktivnostmi želimo ozavestiti javnost o pomenu zgodnje diagnoze in prepoznavanja prvih znakov demence, svetovati in usposobiti svojce oseb z demenco in zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z demenco. Vse aktivnosti programa potekajo skladno s smernicami mednarodnih organizacij Alzheimer's Disease International in Alzheimer Europe.

Eden pomembnejših ciljev za leto 2018 je vzpostavitev Centra za demenco. V centru bi zagotavljali celovit pristop k obvladovanju problema demence v skupnosti z ozaveščanjem, izobraževanjem, svetovanjem, dnevnimi aktivnostmi za osebe z demenco in s prenosom inovativnih praks, ki jih razvijamo v okviru EU projektov.

Program delovanja Spominčice lahko podprete z donacijo, ki jo nakažete na TRR Spominčice (davčna št: 58674721): SI56 6100 0001 4609 032 pri Delavski hranilnici. Naše donatorje promoviramo na naši spletni strani in v glasilu SPOMINČICA, ki izhaja 3x letno v 29.000 izvodih, od tega jih je 14.000 samostojna priloga revije Ženska.

Zbrana in donatorska sredstva bomo namenili promociji, organizaciji in izvedbi konference ASK 2018 ter izdaji zbornika s povzetki predavanj. Še naprej bomo pomagali svojcem oseb z demenco in ozaveščali javnost o demenci, kar je osnovno poslanstvo Spominčice.