• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 8:00 do 15:00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

ETIČNE VREDNOTE CEPLJENJA V ODNOSU DO BOLNIKOV Z DEMENCO