• Svetovalni telefon: 059 305 555 / vsak delovnik od 9.00 do 15.00
  • Luize Pesjakove 9
  • 1000 Ljubljana

33. LETNA KONFERENCA ADI: Več poudarka preventivi, več podpore in pomoči osebam z demenco ter njihovim svojcem